Gunter Groep B.V. is momenteel in het certificeringstraject bezig om het certificaat voor de CO2 prestatieladder niveau 3 te behalen. Om het CO2 reductiebeleid en de invulling daarvan zowel intern als extern transparant te communiceren treft u op deze pagina diverse links en relevante documenten. De CO2-Prestatieladder wordt beheerd en ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). (www.SKAO.nl) Daarnaast nemen we als organisatie deel aan het sectorinitiatief ‘sturen op CO2’ van de brancheorganisatie Cumela.